Wat we doen

Errone is een samenwerkingsverband van senior organisatieadviseurs en actieve vliegers. Wij zijn bevlogen om professionals en hun leiders te adviseren en begeleiden bij de beste uitvoering van hun werk. Wij geloven in een participatieve werkwijze die professionals versterkt in het zelf aanpakken van vraagstukken.

Aanleiding

Opdrachtgevers hebben meerdere aanleidingen om ons in te schakelen. Incidenten, spanningen, conflicten en het gevoel dat het werk niet goed uitgevoerd wordt, zijn voorbeelden. Dit zijn risico’s die ze onder de knie willen krijgen. Wat er precies aan de hand is, laat zich vaak lastig omschrijven. Ze hebben het gevoel dat er een probleem is met cultuur, communicatie, kwaliteit of iets dergelijks dat goed werk in de weg zit. Meerdere dingen hangen samen maar het is onduidelijk wat de kern is en waar te beginnen.

Wat wij doen

Wij bieden manieren van kijken naar uw vragen en denken mee over het probleem achter het probleem. Een goede diagnose is namelijk het halve werk. In complexe situaties is er zelden sprake van één oorzaak maar wel van een netwerk van oorzaken. U krijgt inzicht in de oorzaakgevolg kluwen en in de knoppen waar u aan kunt draaien om grip te krijgen en verbetering in te zetten. Daarnaast bieden wij een simulatie geïnspireerd op de vliegsimulator om op een ontspannen manier met gewenst gedrag te beginnen.

Verandervisie

In organisaties met professionals is het vaak raadzaam om een diagnose met hen samen te maken en niet alleen met leiding en adviseur. Wat mensen zelf bedenken voeren ze namelijk eerder uit en zo wordt de diagnosefase al diect het begin van het veranderproces. Wij beschikken over methoden om met alle relevante stakeholders te werken en de vakterm daarvoor is Whole Scale Change. Deze beproefde aanpak levert doorgaans een gedegen en meer gedragen veranderproces op.

Onze aanpak

Wij weten dat het belangrijk is om momentum te benutten. Bij Errone kunt u rekenen op een snelle start. In een persoonlijk intakegesprek maken we een eerste analyse van uw vraagstuk en formuleren we concrete stappen. Soms is een kleine interventie voldoende om beweging in gang te zetten. Soms is het zinvol meer tijd te nemen om samen een bredere aanpak te ontwikkelen. Errone werkt op basis van duidelijke afspraken, waaronder heldere offertes voor elke fase en een goed bereikbaar aanspreekpunt.

Voorbeelden activiteiten 2016-2022

Oorzakenanalyse kwaliteit

Kwaliteit is een containerbegrip en het is lastig te definiëren wat je eronder verstaat. Dit is echter wel voorwaarde voor een continu verbeterproces. De luchtvaart biedt handvatten hiervoor en wij hebben een accountantskantoor geholpen hierbij. Wat maakt dat een accountant met een gerust hart de jaarrekening goedkeurt? Vele factoren in het team, bij de klant en in de eigen organisatie spelen daarbij een rol. Wij hebben onderzocht welke het belangrijkst zijn en aan welke knoppen het kantoor kan draaien om topkwaliteit te bevorderen. Dit leidde tot een interne opleiding om teamleden bewust te maken van hun eigen, essentiële rol hierbij.

Extern assessment bestuur

Hoe bevorderen bestuur en partners van een accountantskantoor de kwaliteit van wettelijke controles? Hoe zorgen zij voor een kwaliteits- en leercultuur? Eén van de maatregelen uit ‘In het Publieke belang’, het verbeterplan voor de accountancy, is een periodieke evaluatie van hun functioneren op dit punt. Met GovernanceSupport ontwikkelden wij een assessment methode die succesvol is getest bij een Top 30 kantoor.

Vastgelopen vakgroepen vlottrekken

Medische vakgroepen kunnen vastlopen in groepsdynamiek die de kwaliteit van het werk in gevaar brengt. Vaak is er veel veranderd door een fusie of door wijzigingen in organisatievorm, behandeling en teamsamenstelling. In meerdere ziekenhuizen hebben we vakgroepen begeleid bij het bewust hanteerbaar maken van de onderlinge dynamiek zodat de focus weer naar het werk zelf verlegd kan worden. Ook werd de focus verlegd van symptomen naar oorzaken om een verantwoorde start met verandering te maken.

Samenwerkings-APK

Goed samenwerken in een dynamisch vakgebied vraagt permanent onderhoud. Als systeemdenkers weten wij dat individueel functioneren sterk gerelateerd is aan groepsfunctioneren. Vakgroepen die in staat zijn te reflecteren op de dynamiek in de eigen groep, leren om botsingen in een vroeg stadium te herkennen en er preventief mee om te gaan. Deze vaardigheden zijn ‘adult skills’ die tijdrovende en energievretende escalaties voorkomen en bijdragen aan meer plezier in het werk. In groepssessies zorgen we voor stevige inhoudelijke input en een veilig klimaat. Na afloop adviseren we gericht over haalbare verbeteracties.

Simulatie groepsdynamiek bij spanning

Teams leveren kwaliteit als zij hun collectieve intelligentie mobiliseren. Maar hoe doe je dat als het spannend wordt? We hebben een simulatie ontwikkeld die u de mogelijkheid biedt om door de ogen van een vliegcrew naar uw praktijkvragen te kijken. U ervaart hoe crewleden hun mening vormen en hun zienswijzen inbrengen om een spannende situatie onder controle te krijgen. Onder druk handelen we namelijk anders dan we denken. Simuleren verkleint deze afstand en vergroot het bewustzijn hiervan in een veilige omgeving. De simulatie is getest en beschikbaar voor professionals die hun oordeelsvorming en communicatie willen verbeteren.

Lezingen en workshops Permanente ontwikkeling

Professionals moeten zich blijven ontwikkelen om hun vak uit te oefenen. In lezingen en workshops behandelen wij thema’s als:

  • foutenmanagement
  • het creëren van een constructief werkklimaat
  • het belang van een rechtvaardige cultuur
  • do’s en don’ts in de lerende organisatie
  • werken aan systeemverbetering met alle betrokkenen
  • de wisselwerking met toezicht bij systeemverbetering