Accepteren dat mensen in organisaties fouten maken draagt bij aan openheid, goed en efficiënt werken en aan preventie. Het gevolg? De beste kwaliteit van product of dienstverlening.

Dedicated expertteam
Als u merkt dat fouten, complexiteit of overmatig veel spanning vooruitgang en kwaliteit in de weg staan is Errone uw partner om in korte tijd concrete inzichten en handvatten te krijgen om te verbeteren.
Errone geeft inzicht in de knoppen waar u aan kunt draaien om kwaliteit te verhogen. Een dedicated expertteam. Voor management, directie en bestuur.

Nieuwe combinatie
Errone is een uniek samenwerkingsverband tussen seniore organisatieadviseurs en actieve vliegers dat bij elkaar komt als u de volgende stap in uw organisatie wilt maken op het gebied van kwaliteit en de cultuur die daarbij hoort. De vliegwereld is ver als het gaat om kwaliteitsbewustzijn en het volgen van een continue verbetercyclus. Hier wordt het verband onderkend tussen de acceptatie van menselijke feilbaarheid, een rechtvaardige leercultuur en goede werkprestaties.

Erroné komt uit het Frans en betekent ik heb me vergist
Wij verkiezen de Italiaanse uitspraak.