Voor wie doen we dit

Accountants

In 2014 heeft de werkgroep Toekomst Accountants een plan opgesteld om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de controlerend accountant te verbeteren. Wij zijn actief bij externe accountants en brengen in kaart wat de oorzaken van goede en minder goede kwaliteit zijn. Ook voeren wij een extern assessment van bestuur en partners uit om te bepalen in welke mate zij sturen op goede controles. Daarnaast verzorgen wij lezingen, workshops en simulaties in het kader van de permanente educatie van externe en interne accountants.

Ziekenhuizen

In ziekenhuizen zijn wij betrokken bij het verbeteren van samenwerking, prestaties en kwaliteit van vakgroepen. Spanningen binnen en tussen vakgroepen kunnen daarbij de aanleiding zijn al dan niet ten gevolge van een fusie. Hiernaast verzorgen wij lezingen en workshops voor verenigingen van specialisten, stafbesturen en vakgroepen in het kader van hun permanente educatie, GFMS en IFMS. Ook geven wij een train-de- trainer opleiding op het gebied van acute zorg om onderlinge spanningen hanteerbaar te maken.

HRO organisaties

Organisaties die riskant werk verrichten en zeer betrouwbaar moeten zijn, worden ook wel High Reliability Organizations (HRO) genoemd. Denk aan de spoorwegen, chemische bedrijven of de zeevaart. Ook hier verzorgen wij lezingen en workshops evenals bij hun gemeenschappen zoals de HRO Academy en de HUFAG.

Bestuur en toezicht

Commissarissen en toezichthouders opereren op hoog niveau, net als vliegers. Ook bij hen is goede oordeelsvorming gebaat bij constructief overleg zodat alle perspectieven op tafel komen. Meningsverschillen kunnen ook hier een bron van kwaliteit zijn als ze goed gehanteerd worden. Dit is aanleiding voor lezingen en workshops voor hun permanente educatie. Bij toezichtsorganen denken wij mee over de vraag welke dynamiek met het veld bijdraagt aan systeemverbetering.